St1 together with Leanheat is delivering smarter and more efficient geothermal heat. Contact us for further information or see the Finnish press release below!

Lehdistötiedote 11.4.2016

St1 Lähienergia ja Leanheat kehittävät yhteistyössä tekoälyyn pohjautuvaa maalämpöratkaisua. Ratkaisussa maalämpöpumput ja niiden lämmittämät tilat anturoidaan ja kerättyjä tietoja hyödynnetään pumpun ohjauksessa Leanheatin tekoälyn avulla. Asiakas saa tasaisemmat olosuhteet, helpomman ylläpidon ja edullisemman energialaskun.

St1 Lähienergia tarjoaa Leanheat-ratkaisua lisäpalveluna maalämpöpumpun asennuksen yhteydessä rivi- ja kerrostaloihin. ”Suosittelemme lämpöpumppujärjestelmään siirtymisen yhteydessä hankittavan myös St1 Nukkumo-palvelun. Asuntokohtainen lämpötila- ja kosteusmittarointi sekä ”tekoälypohjainen” etävalvonta ja optimointi takaavat, että asunnoissa saavutetaan jatkuvasti taloyhtiön toivomat sisäolosuhteet. St1 Nukkumo valvoo ja ilmoittaa taloyhtiölle poikkeamat sisälämpötiloissa tai kosteudessa. Mikäli asunnoissa on ongelmia, tunnistetaan ne ennaltaehkäisevästi ja välitetään huollolle. Asuntokohtaiset mittaustiedot ovat jatkuvasti taloyhtiön käytössä pilvipalvelussa. Palvelu säästää vähintään 10% lämmityskuluissa ja St1 elinkaarimallilla tuottaa heti asennuksen jälkeen positiivista kassavirtaa taloyhtiölle.”, kertoo St1 Lähienergia -liiketoiminnan vetäjä, toimitusjohtaja Kristian Savela.

Leanheat-järjestelmä on jo laajassa käytössä kaukolämpökohteissa. Ohjauksessa on noin 7000 asuntoa. Teknologia soveltuu hyvin maalämpökohteisiin, sillä usein maalämpö asennetaan entisiin kaukolämpökohteisiin. Vaikka energian lähde vaihtuu, talon putket ja patterit pysyvät. ”Maalämpöinvestointiin voi liittyä huolta sisäolosuhteista. Leanheatilla sisäolosuhteet turvataan ja mahdolliset ongelmatilanteet havaitaan nopeasti. Investointeja lämminvesikiertoon tarvitaan vain ongelmien ratkaisussa.”, kertoo Leanheatia vetävä Jukka Aho Pandia Oy:lta.

Leanheatin erityispiirre on sen soveltuvuus vaihtuvan energianhinnan hyödyntämiseen lämmityksessä. ”Sähkön hinnan heilahtelu tulee kasvamaan tulevaisuudessa rajusti. Leanheatin avulla maalämpörakennusta voidaan käyttää lämpöakkuna ja näin maksimoida pumppaus ja lisäenergian käyttö edullisina hetkinä. Pystymme suojaamaan maalämmön loppuasiakasta sähkön hinnan heilahtelun aiheuttamilta riskeiltä. ”, jatkaa Aho.

For more information contact:

www.st1lahienergia.fi
Kristian Savela, St1 Lähienergia Oy
+358 44 555 0055, etunimi.sukunimi@st1.fi

www.leanheat.com
Jukka Aho, Pandia Oy
+358 44 375 6044 , etunimi.sukunimi@pandia.fi